List/Grid

Tag Archives: Thành phố du lịch

Doanh thu du lịch Vũng Tàu tăng trưởng bình quân trên 15%/năm

Doanh thu du lịch Vũng Tàu tăng trưởng bình quân trên 15%/năm

Do triển khai tốt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm thay đổi căn bản… Xem chi tiết »