List/Grid

Tag Archives: Lễ hội Trùng Cửu

Lễ hội Trùng Cửu

Lễ hội Trùng Cửu

Lễ hội Trùng Cửu được  tổ chức tại Nhà Lớn Long Sơn, đây là lễ cầu an, cầu cho vạn dân bá tánh được mạnh khoẻ an lành,… Xem chi tiết »