List/Grid

Tag Archives: Lễ hội Nam Hải

Lễ hội Nam Hải

Lễ hội Nam Hải

Lễ hội “Nam Hải Đại tướng Quân”  Danh hiệu Cá Ông do vua Thiệu Trị ban tặng được tổ chức trùng với ngày Vía (ngày mất) của cá…. Xem chi tiết »