List/Grid

Tag Archives: khu du lịch kinh tế

Xây dựng Côn Đảo thành khu du lịch kinh tế mới hiện đại

Xây dựng Côn Đảo thành khu du lịch kinh tế mới hiện đại

“Đầu tư tôn tạo để phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng, kết hợp với du lịch sinh thái biển đảo để phát triển… Xem chi tiết »