List/Grid

Tag Archives: Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

 Đức Mẹ Bãi Dâu là tên gọi một tổ hợp công trình đền thánh và tượng đài Đức Mẹ Maria, tọa lạc trên sườn Núi Lớn, thành phố… Xem chi tiết »