List/Grid

Tag Archives: đảo Long Sơn

Ăn hào ở đảo Long Sơn

Ăn hào ở đảo Long Sơn

Đảo Long Sơn nằm sát đất liền, trên đường từ TP.HCM đi ra Vũng Tàu. Long Sơn là đất của hải sản, đặc biệt nổi tiếng với con… Xem chi tiết »